สามารถดาวน์โหลดประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค้าชายแดน และค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้
ประจำปี 2566-2567 ได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างค่ะ