คณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Auto Eco Systems ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Auto Eco Systems 2024 ที่ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567 งาน Auto Eco Systems 2024 งานแสดงยานยนต์ครบวงจร สถานที่ Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao’an) China จัดขึ้นโดย CIMP งาน Auto Eco Systems 2024 เป็นงานแสดงยานยนต์ครบวงจร ตั...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน Thai-Hong ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน Thai-Hong Kong Business Forum 2024 เมื่อ 18 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok. คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและ ค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ Future of Thai Business in Mainland China and Ho...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าร่วมประชุมและเ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมที่รัฐสิบสองปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ได้เ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือกับ Shando...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือกับ Shandong Heima Group เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 น.สถานที่ ห้องประชุม 3304 ชั้น3 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ คณะบริหารเ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ คณะบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะบริหารเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารเทคโนโล...

TSC TRADE เข้าร่วมงาน EduConnect Beyond Frontier – Thailand ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน EduConnect Beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-13.30 ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายเชาว...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ ชมรมสหกรณ์ผ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ ชมรมสหกรณ์ผลไม้ชุมพร คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์ผลไม้ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาตลอดจนอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระ...

TSC TRADE ร่วมหารือกับ รองผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ รองผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะฯ ในวันที่ 12 ก.พ. 67 ณ การยาสูบ แห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดยนายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนายไพสิน ปัญญามโน (กรรมการฯ) เข้าร่วมหารือกับ...

TSC TRADE ร่วมงานสัมมนา Cambodia-Thailand Business Forum 202...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงานสัมมนา Cambodia-Thailand Business Forum 2024 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ราชประสงค์ งาน Cambodia-Thailand Business Forum 2024 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดยนายเชาว์ช...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ คุณฉัตรชัย ว...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ คุณฉัตรชัย วิริยะเวชกูล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล ราชเทวี คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และคณะฯ ร่วมรับประทานพร...

TSC TRADE ร่วมงาน THAI FIGHT อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จัง...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน THAI FIGHT ณ ลานอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดยนายเชาว์ชัย เจ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ช่อง ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย เรื่อง บทบาทหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับการยกระดับการค้าไทย-จีน เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 รายการ รักเมืองไทย ช่อง TNN2 True Visions784 พิธีกร ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการค้าชายแดน และค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (...

TSC TRADE ร่วมประชุมกับคณบดี คณะ international school of man...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับคณบดี คณะ international school of management มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) เข้าร่วมประชุมกับค...

คุณฉัตรชัย เล่งอี้ ให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE | Thai Fight ...

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 คุณฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE EP.91 เรื่อง Thai Fight เตรียมบุกตลาดจีน Soft Power มวยไทยถูกใจคนจีน ขอขอบคุณคลิปจากรายการ และสามารถรับชมรายการเต็มได้ที่ DB MOVE

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE ในเรื่อง...

DB MOVE EP.88 - CAS ยักษ์ใหม่จีน มาทำอะไรในไทย? เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2023 นายเชาว์ชัย เจียมวิจิต ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดน และข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE ในหัวข้อเรื่อง CAS ยักษ์ใหม่จีน มาทำอะไรในไทย? ขอขอบคุณคลิปจากรายการ DB MOVE

TSC trade เข้าประชุมกับ Chinese Academy of Science

คณะได้เข้าประชุมกับ Chinese Academy of Science ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการแบ่งปั่นเทคโนโลยีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ใหม่ในทุกด้านมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย การประชุมได้มีการหารือเรื่องของเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา วงการอุตสาหกรรม ต่างๆ

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายโอกาสของส...

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโอกาสของสินค้าเกษตรเกษตรกรรมของไทยสำหรับตลาดของประเทศจีนที่โรงแรมโซเซ็นทาราถนนสาทรมีผู้เข้าร่วมรับฟังและในวันเดียวกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การเกษตรกรรมของไทยและต่างประเทศ

TSC TRADE ร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ...

TSC TRADE ร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน หนานชง มณฑลเสฉวน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ได้นำคณะได้พาผู...

TSC TRADE ร่วมงานเปิดตัว Cotti Coffee เปิดสาขาแรก

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดตัว Cotti Coffee เปิดสาขาแรกที่อาคารซีพี สีลมทาวเวอร์ TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) และคณะ เดินทางไปร่วมงานเปิดตัว Cotti Coffeeซึ่งเป็นบริษัทกาแฟของจีน โดย Cotti Coffee ได้มาเปิดสาขาแรกในไทย ที่อาคารซีพี สีลมทาวเวอร์ ซึ่งผู้บริหารปัจจุบันเป็นอดีตผู้บริหารข...

TSC TRADE ร่วมงานเปิดตัว Sinno Beauty

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดตัว Sinno Beauty บริษัท Sinno Beauty เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าคอสเมติกอันดับสามของประเทศจีน ได้มาจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์บริษัทให้กับผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการสกินแคร์และเครื่องสำอางที่ โรงแรม Graph Hotel ประเทศไทย ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และได้มีการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดการทำธุรก...

TSC TRADE ขึ้นมอบเงินรางวัลงานแข่งขันชกมวยชิงถ้วยพระราชทาน ใ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขึ้นมอบเงินรางวัลงานแข่งขันชกมวยชิงถ้วยพระราชทาน ในศึก THAI FIGHT หลวงปู่ทวด รอบชิงชนะเลิศ ปี 2023 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราช วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ...

TSC TRADE ร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหารของบริษัทดอกไม้ที่ใหญ่ที...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหารของบริษัทดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรร...

TSC TRADE ร่วมหารือกับ CCPIT ร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเยี...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะ CCPIT ร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเยี่ยมชมบริษัทรถยนต์ใหญ่สุดของจีน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสนี้คณะ TSC TRADE ได้นำกองบังคับการ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการสอบสวนกลาง ร่วมประชุมหารือกับรัฐบาลจีนและตำรวจจีน ในเรื่องความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ...

TSC TRADE เข้าร่วมงาน VIET NAM - THAILAND FORUM กระตุ้นความร...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน VIET NAM - THAILAND FORUM ON POLICIES & LAWS : PROMOTE THE ECONOMIC, TRADE AND INVESTMENT COOPERATION เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-17.00 น. สถานที่ : ห้องบอลรูม BC ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอกา...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดย Mr. Chaowchai Jiemvijid (ประธานฯ) พร้อมด้วย Mr. Chatchai Leng-ee (รองประธานฯ) และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจา...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะไป๋หยุน เยือน...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะไป๋หยุน เยือนตลาดไท กระชับความร่วมมือไทย-จีน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณ...

TSC TRADE ประสานนำ Thai Fight สยายปีก สู่แดนมังกร จับมือบริษ...

TSC TRADE หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประสาน นำ Thai Fight สยายปีก สู่แดนมังกร จับมือบริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ชั้นนำ ร่วมทำโปรเจค Sport-Entertainment ส่งเสริม Thai Spirit to the world. TSC trade หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการ และ คุณฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธาน นำทีมผู้บริหารบริษัท ...

THAI FIGHT ผงาดแดนมังกร ชูนโยบาย “THAI SPIRIT” ทำ MOU บริษัท...

THAI FIGHT ผงาดแดนมังกร ชูนโยบาย “THAI SPIRIT” ทำ MOU บริษัท ยักษ์ใหญ่ของจีน เตรียมสร้างยิม THAI FIGHT 10,000 ยิม ภายใน 5 ปี โดย TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ “THAI FIGHT” โดย ดร. นพพร วาทิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร และ United Vansen Sports Management Co., Ltd โดย Mr. William Wu ประ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนาม ระหว่าง...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนาม (MOU) ระหว่าง บริษัท United Vansen และ บริษัท Thai Fight เพื่อผลักดันมวยไทยสู่ตลาดจีน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 United Vansen บริษัทกีฬาชื่อดังของจีน เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกับบริษัท Thai Fight ของประเทศไทย โดยมีนางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และนายเชาว์ชัย เจีย...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ | ช่อง 5 สัมภาษณ์ในประเด็น จีน-ไทย ขยาย...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ เทปบันทึกภาพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 ทางช่อง ททบ5 พูดคุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธาน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนทางใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธาน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในประเด็น &...

TSC TRADE เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับ Shenzhen Facility Agriculture Association วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอาหารเสวย สุขุมวิท คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทย...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อสอนนักศึกษ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อบรรยายและสอนนักศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง YOUNG SMART EXPORTERS ประกวดแผนธ...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหา...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร SF Corporation Pcl. คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) ร่วมประชุมกับ คุณวินิจ เลิศรัตนชัย และคุณภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ เจ้าของ SF Corp...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมประช...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) ร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สคต.) วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00-21.00 น. สถานที่ สโมสรราชพฤกษ์ North Park กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งปร...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบริษัทภาพยนตร์แห่...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบริษัทภาพยนตร์แห่งชาติ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) ได้รับเชิญให้เ...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมงาน China...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมงาน China International Travel Mart 2023 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมประช...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.ณ ห้องประชุม 3304 ชั้น3 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมคณะคาบาเร่ต์ Miri...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม คณะคาบาเร่ต์ Mirinn Show เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade ได้รับเชิญจากคณะคาบาเร่ต์ Mirinn Show เข้าเยี่ยมชมโชว์ ที่ RCA plaza โดยมีการหารือเรื่องการวางแผนที่จะร่วมมือกันในการนำโชว์ไปแสดงที่ประเทศจีนต...

TSC trade ร่วมประชุมเวทีระดับโลก World Chinese Economic Foru...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเวทีระดับโลก World Chinese Economic Forum (WCEF) ครั้งที่ 12 ณ เมืองชิงเถียน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. สิฐิภูมิ ธนฤทธิ...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมก...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) และคณะ ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อรับฟังปัญหาแล...

Changan Automobile เชิญ TSC trade ร่วมวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตร...

Changan Automobile เชิญ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตรถยนต์ EV บริษัท ฉางอัน ออโตโมบิล จำกัด (Changan Automobile) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีน ตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตยานยนต์แห่งแรกของบริษัทในไทยเรียบร้อยแล้...

TSC trade ร่วมประชุมกับ เอเย่นต์ทางการศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่...

TSC trade ร่วมประชุมกับ เอเย่นต์ทางการศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) เข้าร่วมประชุมกับ เอ...

CCTV Guangzhou เชิญ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ย...

CCTV Guangzhou เชิญ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสำนักงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 CCTV Guangzhou เชิญคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) เข้าเ...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมก...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับ กงสุลใหญ่และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประ...

TSC trade นำคณะนักธุรกิจร่วมงาน 1st Guangzhou Cosmetics Week...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจร่วมงาน 1st Guangzhou Cosmetics Week 2023 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลัก...

Thaifight จับมือกับ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำการ...

Thaifight จับมือกับ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำการต่อสู้ มวยไทย สู่ตลาดจีน นายนพพร วาทิน ประธานบริษัทไทยไฟท์จำกัด ประชุมปรึกษาหารือ กับคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เพื่อนำศิลปะการต่อสู้มวยไทย ในนาม Thaifight The King of Mauy Thai ไปเผยแพร่ที่ประเทศจีน โดยใ...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ TSC trade ต้อนรับคณะจากรัฐบา...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ TSC trade ต้อนรับคณะจากรัฐบาลเมืองหูโจวและผู้ประกอบการนักธุรกิจจีน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายไพรัช บุรพชัยศรี รองประธานสภาหอการค้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ (TSC trade) และคณะ ต้อนรับคณะจากรัฐบาลจีนและผู้ประกอบการนักธุรกิจจีน เมืองห...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับเจ้าของธุรกิ...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับเจ้าของธุรกิจห้องเย็น ที่เมืองอีอู๋ มณฑลเจ้อเจียง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 TSC trade หรือ คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรร...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบร...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบรางวัล Thai Select ให้กับร้านอาหารในประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ และนางสาวสุพิศ ลั...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมก...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประจำเมืองกวางโจว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้งนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมก...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลประเทศจีน ณ สถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกว่างโจว นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฉัตร...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท โลจิส...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท โลจิสติกส์ DHL สาขาเมืองเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท โลจิสติกส์ DHL สาขาเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน และร่วมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสร...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ บริษัท CAIY...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ บริษัท CAIYICHE Group เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ร่วมประชุมกับบริษัท CAIYICHE Group ซิ่งเป็นโลจิสติกส์และรับซื้อผลไม้ ของเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อสร้าง...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทย...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบ อธิบดีกรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธาน) และคณะกรรมการ ป...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ กรมวิชาการเกษตรกระทรวง...

นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้ประกอบการและสมาคมผลไม้ทุเรียน เรื่อง “ทุเรียนไทย กับมาตรฐานการส่งออกไปตลาดโลก” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา และมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไท...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พาทีมนักธุรกิจไทยประชุมดู...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พาทีมนักธุรกิจไทยประชุมศึกษาดูงาน และทำ Business matching ที่เป่าอัน-เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9-11 ต.ค.66 เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2023 TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำทีมนักธุรกิจไทย ด้านธุรกิจการโรงแรม สปารับรอง ไปร่วมประชุมศึกษาดูงาน และทำ Business matching ที่เป่าอัน-เซินเจิ้น สาธารณรัฐ...

คุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร | FM 96.5 CEO VISION PLUS | 1...

วันที่ 18 ตุลาคม 2023 FM96.5 รายการ CEO VISION PLUS ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 10.00 น. วิเคราะห์แนวคิด CEO โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ และ ศลิลนา ภู่เอี่ยม ชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ Agenda Thai -China บทสรุป Belt and Road ไทยได้ประโยชน์อะไร - บทสรุปจากการป...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ สมาคมผู้ผลิต...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย วันที่ 29 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการฯ และนายฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ เดินทางไปที่สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลา...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับรองประธานหอกา...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) นำทีมโดยคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าดูงานบริษัท Thai Royal Frozen Food จำกัด และร่วมหารือกับรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลักดันส่งอ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Foru...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Forum of Business Vocational Education Cooperation ที่ประเทศจีน นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Forum of Business Vocational Education Cooperation ที่เมืองหนานหนิง เพื่...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องการเตรียมแรงงานไทย เพื่อรองรับการลงทุนของจีน นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเตรียมแรงงานไทย เพื่อรองรับการลงทุนของจีน ในอุตสาหกร...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงานฉลอง 74 ปี วันชาติ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมงานฉลอง 74 ปี วันชาติจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และภริยาเป็นประธานในงาน รวมทั้ง นายอู๋ จืออู อุปท...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Shanghai Fair goi...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมงาน Shanghai Fair going to Thailand – Trade Show 2023 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ฮอลล์ EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม Shanghai Fair going to Thailand ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารศูนย์กิจกรรม ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารศูนย์กิจกรรม 1 แถบ 1 เส้นทาง และเยี่ยมชมพื้นที่สวนโบราณ เมืองหนานชง มนฑลเสฉวน ประเทศจีน วันที่ 12 กันยายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) ร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์กิจกรรม 1 แถบ 1 เส้นทาง...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร บรรยาย บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร บรรยายเรื่อง บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน วันที่ 11 กันยายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่มี...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับ China C...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) วันที่ 11 กันยายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธาน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน China Beijing Int...

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2023 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รับชมคลิปวิดีโอข่าวเพิ่มเติมได้ที่ช่องข่าว CCTV 13 ประเทศจีนจัดมหกรรมการค้าด้านการบริการนานาชาติจีน (China International Fair for Trade in Services หรือ CIFTIS) ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับองค์การสะพาน...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือกับองค์การสะพานปลา เรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารทะเลส่งออกไปยังประเทศจีน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชาติ ชาสมบัติ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมคณะฯ ให...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในงานเสวนา ติ่มซำทอล์ค เจ...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในงานเสวนา ติ่มซำทอล์ค เจาะตลาดแดนมังกร ในช่วง ค้าขายกับจีน(ใหม่) ต้องรู้อะไรบ้าง? งานเสวนา “ติ่มซำทอล์ค เจาะตลาดแดนมังกร”วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566ณ อาคารไทยซีซี ทาวน์เวอร์ สาทรดำเนินรายการโดย คุณวรพงศ์ แจ้งจิตต์ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอน...

ฉัตรชัย เล่งอี้ ตัวเเทน TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ก...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมงานกิจกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยว และการเกษตร จังหวัดปกครองตนเองชนชาติลีซอ นู่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ณ ประเทศไทย) ที่โรงแรมสวิสโซเทล ถ.รัชดา ในงานดังกล่าวมีเลขาธิการเขตปกครองตนเองนู่เจียง มณฑลยูนนาน คุณ HONG WEI ZHI (หงเหวย จื้อ) และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน Bangkok - Chengdu ...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน Bangkok – Chengdu Symposium on Business Matching 2023 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566งาน Bangkok – Chengdu Symposium on Business Matchingณ ห้อง 3201, ชั้น 2 และ Activity Hall ชั้น 1,อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์, หอการค้าแห่งประเทศไทย นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานหอการค้าไทยและคณะอนุกรรมการการค้า...

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เยี่ยมชมบูธ T...

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เยี่ยมชมบูธ TSC trade Thai Pavilion ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2566 ในงาน The 7th China-South Asia Exposition และงาน The 27th China Kunming Import and Export Fair จัดขึ้นที่ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.สิฐิภูมิ์ ธนฤทธิพร รองประธานฝ่...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ เข้าร่วมประ...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับ Yunnan Energy Investment Logistics Co.,Ltd วันที่ 18 สิงหาคม 2023 นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะได้แก่ นายธนพัตร ปิติธนาวรกุล นายฉัตรชัย เ...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมเปิด Th...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเปิด Thai Pavilion ที่ประเทศจีน วันที่ 17 สิงหาคม 2023นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายธนพัตร ปิติธนาวรกุล นายฉัตรชัย เล่งอี้ ดร.สิฐิภูมิ ธนฤิทธ...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมงาน EXP...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมงาน EXPO ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2023 ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการจัดงานขึ้นพร้อมกัน 3 งาน ได้แก่ งาน China-Everlasting China-South Asia Expo ครั้งที่ 5, งาน China Kunming import and export fair ครั้งที่ 25 และงาน China South Asi...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังประมงภาคใต้และหอการค้าเมือง...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังประมงภาคใต้และหอการค้าเมืองมะริดประเทศเมียนมาร์ ร่วมส่งออกอาหารทะเลไปประเทศจีน วันที่ 15 สิงหาคม 2566คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้ประชุมกับผู้ประกอบการ แพปลาและอาหารทะเลของภาคใต้ กลุ่มตัวแทนเจ้าของเรือประมงในจังหวัดระนอง จังหวัด...

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือกับทางกระท...

ในวันที่ 16-20 ส.ค. 2566 ทางคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร จะพาคณะไปประชุมที่คุณหมิง ประเทศจีน เพื่อพบกับสมาคมอุตสาหกรรมสินค้าท้องถิ่นของมณฑลยูนาน ซึ่งดูแลเครื่องหมายการค้าของมณฑล จึงขออนุญาตร่วมประชุมหารือร่วมกับทางกระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจดสิท...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดเสวนา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดเสวนา ร่วมคิดติดอาวุธ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ เพิ่มความรู้การค้าระหว่างไทย-จีน วันที่ 30 ก.ค. 66 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานเสวนา ร่วมคิดติดอาวุธ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ โดยชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพฯ มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวน สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ในความร่วมมือของคณ...

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับประธานคณะอนุกรรมการ การ...

วันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 2566ณ ห้องรับรอง 3 กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี) นายณัฐพล ขันธหิรัญ (รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) เข้าพบหารือกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานคณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

การลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยเพ...

คณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยเพื่อส่งออกตลาดจีน

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทย...

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปลูกป่าเชิงนิเวศที่ Guanshan Lake Park ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมถึงวันที่ 9 กรกฎาคม กิจกรรม "การปลูกป่าเชิงนิเวศ" ของ แขกของการประชุมนานาชาติกุ้ยหยางอารยธรรมเชิงนิเวศในปี 2023 จัดขึ้นในเขตกวนซานหู แขกทั้งในประเทศและ...

นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้...

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พูดถึงความประทับใจที่มีต่อกุ้ยหยางคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวความรู้สึกกับ Guiyang.com·Jiaxiu News ว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ฉ...

คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า สหพัน...

คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ร่วมกับคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมนาการค้า ช่วงบ่ายของวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมสัมนาระหว่างหน่วยงานแนวร่วมของ คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมื...

คณะอนุกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยือนมณฑลยูนนาน สานโค...

คณะอนุกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยือนมณฑลยูนนาน สานโครงการ Cross Boarder E-commerce และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2566 ถึงวันที่ 1 ก.ค.2566 มณฑลยูนนาน ได้เชิญคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตรคุณธนพัตร ปิติธนวรกุล คุณฉัตรชัย ...

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง...

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ ห้องโกเมศ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 4 วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส ให้การต้อนรับ Mrs. Lu Hong รองประธานสหพันธ์จีนโพ้นทะเลกุ้ยหยาง คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ป...

ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแห่งมลฑลยูนนาน | 26 มิถุนา...

วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2566เวลา 10.00-12.00 น.ห้องประชุม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแห่งมลฑลยูนนาน ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน WCEC ครั้งที่ 16 โดยคณะฯ จากยูนนาน ได้เข้าพบและประชุมกับทางสภาหอการค้าและหอการค้าไทย ซึ่งมีคุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานหอการค้าไทย (ได้รับมอบหมายจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ให้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้) โดย...

ต้อนรับประธานหอการค้าชาวจีนโพ้นทะเล เมืองเฉิงตู | 26 มิถุนาย...

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าชาวจีนโพ้นทะเล เมืองเฉิงตู คุณ Hong Qingpeng นำทีมคณะนักธุรกิจที่ถูกเชิญมาร่วมงานประชุม WCEC ครั้งที่ 16 อาทิ แขกทีมธุรกิจหังหลิวกรุ๊ป จำกัด โดยมีประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกัวฮุย ได้เข้าพบ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการ...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ | ช่อง 5 เปิดมุมมองการค้า การลงทุนของจี...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ เทปบันทึกภาพ วันที่ 23 มิ.ย. 2023 ทางช่อง 5 พูดคุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนทางใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณฉัตรชัย เล่งอี้ กรรมการคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในประเด็น “เปิดมุมมองการค้า...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ | ช่อง 5 โอกาสเจ้าภาพไทยในเวทีการประชุม...

รายการทันโลกเศรษฐกิจ เทปบันทึกภาพ วันที่ 22 มิ.ย. 2023 ทางช่อง 5 พูดคุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนทางใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในประเด็น “โอกาสเจ้าภาพ...

สานสัมพันธ์ กุ้ยหยาง-ตรัง หนุนทัวร์จีนเหมาลำ บินตรงเที่ยวเกา...

รัฐบาลจีน เชิญ ผู้ว่าฯ-เอกชนจังหวัดตรัง เยือนเมืองกุ้ยหยาง มลฑลกุ้ยโจว กระชับสัมพันธ์ เป็นบ้านพี่เมืองน้อง ก่อนเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เหมาลำบินตรง นำท่องเที่ยวจีนชมความงามเกาะกระดาน 1 ต.ค.นี้นางวิไลพร พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือรัษฎาโฮลเต็ล จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้าชายแดนจีนตอนใต้ นำโดย นายพิทยาสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกล...

คุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร | FM 96.5 CEO VISION PLUS | 2...

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2023 FM96.5 รายการ CEO VISION PLUS ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 10.00 น. วิเคราะห์แนวคิด CEO โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ และ ศลิลนา ภู่เอี่ยม ชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนทางใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับตาการรวมตัวของนักธุรกิจจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลั...

คุยกับ คุณฉัตรชัย เล่งอี้ | Insight Talk โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพั...

Insight Talk วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-17.00 น. โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ คุยกับ..คุณฉัตรชัย เล่งอี้ กรรมการคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร | Insight Talk โดย ศิริบูรณ์ ...

Insight Talk วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-17.00 น. โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ คุยกับ..คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนทางใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese E...

การรวมตัวของนักธุรกิจจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองไทย ระหว่าง 24-26 มิ.ย.นี้ ในการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese EntrepreneursConvention ) หรือ WCEC ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเดินทางมาประชุมร่วมกันของนักธุรกิจจีน 3,000 – 4,000 คน จาก 40-50 ประเทศทั่วโลกครั้งนี้ เพื่อเปิดกว้างความ...

สานสัมพันธ์ ไทย-จีน ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ | รายการคุยกันวันใหม...

นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ รายการ"วันใหม่วาไรตี้" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 12 มิ.ย. 2566 เกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ไทยจีนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

งานตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำป...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 66 นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางอู๋ ตง เหมย (Wu Dong Mei) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา และนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2566 ...

DITP ร่วมกับ RX Tradex จัดกิจกรรม Roadshow ณ นครคุนหมิง สาธา...

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 DITP ร่วมกับ RX Tradex จัดกิจกรรม Roadshow ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกต์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเข้าชมงานแสดงสินค้า TILOG – LogistiX 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกิยรติจากนายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกับบริษัท Ev...

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ นครคุนหมิง มณฑลหยูนหนาน "นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร" ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ ตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการแสดงสินค้าและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย และกับบริษัท Everlasting China South Asia Expo ประเทศจีน

TDRI เคาะปีนี้เศรษฐกิจโต 3.5% | ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

TDRI เคาะปีนี้เศรษฐกิจโต 3.5% 13 มิ.ย. 2566 – นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service (EIS) เปิดเผยว่า คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.5% จากรายรับในภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยว 29 ล้านคน และ 35.5 ล้านคนใ...

วิสัยทัศน์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบันหลักทางการค้าและการบริการของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล ความรู้เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวทาง Connect The dots หอการค้าเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงการทำงานจากเครือข่ายทั้งภาคร...

พันธกิจ

พันธกิจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือ Competency Enhancement เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนด้วยข้อมูล นวัตกรรมและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ Network Collaboration สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก Organ...

ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งต...

ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ ประจำปี 2566-2567

ขอบเขตพื้นที่จีนตอนใต้

การค้าชายแดนและข้ามแดน ไทยและจีนตอนใต้ ประกอบด้วย 华南: จีนตอนใต้ ประกอบด้วย มณฑลกวางตุ้ง กว่างซี ไห่หนาน ฝูเจี้ยน ยูนนาน และกุ้ยโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลไหหลำ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษมาเก๊า 西南:ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย ฉงชิ่ง เสฉวน กุ้ยโจว ยูนนาน ทิเบตตะวันออก

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ บริษัท ทุนไท แคปปิตอล จำกัด บริษัท ทุนไท เซอร์วิส จำกัด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tuntaicapital.com/สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tuntaiservice.com/


ข่าวบทความ