รายการทันโลกเศรษฐกิจ

TSC Trade NEWS - 012
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ : 
รายการทันโลกเศรษฐกิจ
เทปบันทึกภาพ วันที่ 22 มิ.ย. 2023 ทางช่อง 5
 
พูดคุยกับ
คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนทางใต้ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และ
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในประเด็น “โอกาสเจ้าภาพไทยในเวทีการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16”


รายการที่เกี่ยวข้อง