สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังประมงภาคใต้และหอการค้าเมืองมะริดประเทศเมียนมาร์ ร่วมส่งออกอาหารทะเลไปประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 025
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังประมงภาคใต้และหอการค้าเมืองมะริดประเทศเมียนมาร์ ร่วมส่งออกอาหารทะเลไปประเทศจีน


 
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้ประชุมกับผู้ประกอบการ แพปลาและอาหารทะเลของภาคใต้ กลุ่มตัวแทนเจ้าของเรือประมงในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็งภาคใต้ โดยมีคณะหอการค้าเมืองมะริดประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมประชุมด้วย
 
ในการประชุมครั้งนี้ ได้สร้างความร่วมมือเพื่อส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลไปประเทศจีนรายการที่เกี่ยวข้อง