คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Forum of Business Vocational Education Cooperation ที่ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 042
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Forum
of Business Vocational Education Cooperation ที่ประเทศจีน


 
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุม 2023 China-ASEAN Forum of Business Vocational Education Cooperation
ที่เมืองหนานหนิง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับสมรรถนะอาชีพของนักเรียนอาชีวะของประเทศไทย
เพื่อรองรับการลงทุนจากประเทศจีนและ ASEAN


รายการที่เกี่ยวข้อง