คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้ประกอบการและสมาคมผลไม้ทุเรียน

TSC Trade NEWS - 047
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :


 
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้ประกอบการและสมาคมผลไม้ทุเรียน เรื่อง “ทุเรียนไทย กับมาตรฐานการส่งออกไปตลาดโลก”
 
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา และมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทย เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป


รายการที่เกี่ยวข้อง