Thaifight จับมือกับ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำการต่อสู้ มวยไทย สู่ตลาดจีน

TSC Trade NEWS - 056
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

Thaifight จับมือกับ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นำการต่อสู้ มวยไทย สู่ตลาดจีน


 
นายนพพร วาทิน ประธานบริษัทไทยไฟท์จำกัด ประชุมปรึกษาหารือ กับคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เพื่อนำศิลปะการต่อสู้มวยไทย ในนาม Thaifight The King of Mauy Thai  ไปเผยแพร่ที่ประเทศจีน 


โดยในการนี้ นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) พร้อมด้วย นาย หลี่เฟิง (Li Feng) ประธานสำนักงาน CCPIT ประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการแข่งขันมวยไทย ที่ Thai fight arena ( Beat Active) ไบเทค บางนา
และร่วมปรึกษาหรือวางแผนที่จะนำการแข่งขันมวยไทย ให้ไปเกิดขึ้นที่ประเทศจีนต่อไปรายการที่เกี่ยวข้อง