คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับ กงสุลใหญ่และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ เมืองฮ่องกง

TSC Trade NEWS - 058
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้
ร่วมประชุมกับ
กงสุลใหญ่และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ เมืองฮ่องกง

 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ)  ร่วมประชุมร่วมกับ กงสุลใหญ่และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ฯ เมืองฮ่องกง ในประเด็นเรื่อง สินค้าการเกษตรประมง และ Thai soft power


รายการที่เกี่ยวข้อง