TSC TRADE ร่วมงานเปิดตัว Sinno Beauty

TSC Trade NEWS - 082
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ร่วมงานเปิดตัว Sinno Beauty


บริษัท Sinno Beauty
เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าคอสเมติกอันดับสามของประเทศจีน
ได้มาจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์บริษัทให้กับผู้ประกอบการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการสกินแคร์และเครื่องสำอางที่
โรงแรม Graph Hotel ประเทศไทย ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
และได้มีการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ
ทั้งในประเทศประเทศไทยและประเทศจีน








รายการที่เกี่ยวข้อง