คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE ในเรื่อง CAS ยักษ์ใหม่จีน มาทำอะไรในไทย

TSC Trade NEWS - 087
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :DB MOVE EP.88 - CAS ยักษ์ใหม่จีน มาทำอะไรในไทย?

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2023
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิต ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดน
และข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ DB MOVE
ในหัวข้อเรื่อง CAS ยักษ์ใหม่จีน มาทำอะไรในไทย?ขอขอบคุณคลิปจากรายการ DB MOVE 

รายการที่เกี่ยวข้อง