คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ช่อง TNN2

TSC Trade NEWS - 090
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ให้สัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย

เรื่อง บทบาทหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กับการยกระดับการค้าไทย-จีน

 
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67
รายการ รักเมืองไทย ช่อง TNN2 True Visions784
พิธีกร ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการค้าชายแดน
และค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
ได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย
เรื่อง บทบาทหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กับการยกระดับการค้าไทย-จีน 
ขอขอบคุณที่มาและติดตามเพิ่มเติมได้ที่ TNN2 True Visions784

รายการที่เกี่ยวข้อง