TSC TRADE ร่วมงาน THAI FIGHT อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TSC Trade NEWS - 091
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมงาน THAI FIGHT ณ ลานอุทยานราชภักดิ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567


 
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย
นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ)
ได้เข้าร่วมงาน THAI FIGHT ณ อุทยานราชภักดิ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นรายการชกมวยไทยระดับนานาชาติรายการใหญ่
ร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ สืบสานวันมวยไทย
รักษาศิลปะไหว้ครูมวย และเพื่อเป็นการโปรโมท
และส่งเสริมเรื่อง Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล
 
มีการถ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศ
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นหลักที่ได้รับความนิยม
มีผู้ชมทั่วโลกให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ขอบคุณภาพจาก CCTV13
 

 

รายการที่เกี่ยวข้อง