TSC TRADE ร่วมงานสัมมนา Cambodia-Thailand Business Forum 2024

TSC Trade NEWS - 093
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมงานสัมมนา
Cambodia-Thailand Business Forum 2024

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ราชประสงค์
งาน Cambodia-Thailand Business Forum 2024
 
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) 
พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) 
และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ)
ร่วมสัมมนาในงาน Cambodia-Thailand Business Forum 2024
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชา

รายการที่เกี่ยวข้อง