TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ ชมรมสหกรณ์ผลไม้ชุมพร

TSC Trade NEWS - 095
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ร่วมประชุมกับ 
ชมรมสหกรณ์ผลไม้ชุมพร 
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย 
นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ)
ร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์ผลไม้ชุมพร 
เพื่อรับฟังปัญหาตลอดจนอุปสรรคต่างๆ
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
เพื่อหาโอกาสทำการตลาดที่ประเทศจีน

รายการที่เกี่ยวข้อง