TSC TRADE เข้าร่วมงาน EduConnect Beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024

TSC Trade NEWS - 096
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
เข้าร่วมงาน
EduConnect Beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024


มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 
เวลา 9.00-13.30 
ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย 
นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และ
นางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) และคณะฯ
ร่วมงาน EduConnect Beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024
มีการบรรยายในหัวข้อ
โอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม


 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเวียดนาม
ในงานนี้มีการเชิญมหาวิทยาลัยของไทยจำนวนกว่า 20 แห่ง
เพื่อเข้ารับฟังโอกาสในการรับนักศึกษาเวียดนาม
ที่จะเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศไทย
รวมถึงการเชิญชวนไปจัดนิทรรศการหรือโรดโชว์
ด้านการศึกษาของไทยในเวียดนามภายในปี 2567
 

 
และนอกจากนี้ยังมีการเสวนา Open discussion ในหัวข้อ
  ทำไมประเทศไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการศึกษาต่อ, 
  โอกาสและความพร้อมในการรับนักศึกษาเวียดนาม และ
 การจ้างงานนักศึกษาเวียดนามสำหรับบริษัทไทยที่ลงทุนในเวียดนาม


รายการที่เกี่ยวข้อง