คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ คณะบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TSC Trade NEWS - 097
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
ณ คณะบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ณ 
คณะบริหารเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร 
ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ นักศึกษาปริญญาตรี
คณะบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งได้มีการเล่าถึงภารกิจและพันธกิจของสภาค้าแห่งประเทศไทย
และบทบาทของประเทศไทยในวิธีการการค้าโลกและการค้ากับประเทศจีน
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก


และยังได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านภาพยนตร์
ซึ่งรัฐบาลมณฑลอยู่นานพร้อมที่จะผลิตหนังร่วมกัน
ซึ่งเกี่ยวกับประเทศที่นำแม่น้ำโขงไหลผ่านทั้งหมดหกประเทศ
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก
 

รายการที่เกี่ยวข้อง