คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน Thai-Hong Kong Business Forum 2024

TSC Trade NEWS - 100
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงาน
Thai-Hong Kong Business Forum 2024เมื่อ 18 มีนาคม 2567
ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok.

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและ
ค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ
Future of Thai Business
in Mainland China and Hong Kong Markets.  
ในงาน Thai-Hong Kong Business Forum 2024
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานรัฐบาลฮ่องกงในประเทศไทย 


 

รายการที่เกี่ยวข้อง