TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Auto Eco Systems 2024 กระตุ้นโอกาสทางธุรกิจยานยนต์

TSC Trade NEWS - 101
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมงาน Auto Eco Systems 2024
ที่ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง
 
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567
งาน Auto Eco Systems 2024 งานแสดงยานยนต์ครบวงจร
สถานที่ Shenzhen World Exhibition &
Convention Center (Bao’an) China
จัดขึ้นโดย CIMP
  
งาน Auto Eco Systems 2024
เป็นงานแสดงยานยนต์ครบวงจร
ตั้งแต่รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์
อุปกรณ์อีเลคทรอนิค และอื่นๆ อีกมากมาย


 
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ
TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมงาน Auto Ecosystems 2024
นำโดย คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย
คุณฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ),
ดร.สิทธิภูมิ ธนฤทธิพร 
(รองประธานฯ),
คุณสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) และคณะ
ได้นำคณะนักธุรกิจทางด้านยานยนต์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดย คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) ขึ้นให้บรรยายเกี่ยวกับ
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
และให้สัมภาษณ์แก่สื่อต่างๆ ในประเทศจีน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

รับชมคลิปภาพการบรรยาย

 

รายการที่เกี่ยวข้อง