ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกับบริษัท Everlasting China South Asia Expo ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 003
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ นครคุนหมิง มณฑลหยูนหนาน 
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ ตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการแสดงสินค้าและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย
และกับบริษัท Everlasting China South Asia Expo ประเทศจีน

รายการที่เกี่ยวข้อง