ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค้าชายแดน และค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ ประจำปี 2566-2567

ประกาศแต่งตั้ง
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

ประกาศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้
ประจำปี 2566-2567

รายการที่เกี่ยวข้อง