ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแห่งมลฑลยูนนาน

TSC Trade NEWS - 015
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

  

 

วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2566
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 
คณะสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแห่งมลฑลยูนนาน ซึ่งเดินทางมาร่วมงาน WCEC ครั้งที่ 16 โดยคณะฯ จากยูนนาน ได้เข้าพบและประชุมกับทางสภาหอการค้าและหอการค้าไทย ซึ่งมีคุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานหอการค้าไทย (ได้รับมอบหมายจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ให้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้) โดยมีคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม อาทิ คุณพิทยาสัณฑ์ เดชประสิทธิ์, คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร, คุณฉัตรชัย เล่งอี้, ดร.นันทนา ชวศิริกุฑล เป็นต้น ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


รายการที่เกี่ยวข้อง