คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ร่วมกับคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมนาการค้า

TSC Trade NEWS - 018
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า
สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว
ร่วมกับคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมนาการค้า

 


       ช่วงบ่ายของวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมสัมนาระหว่างหน่วยงานแนวร่วมของ คณะกรรมการเทศบาลเมืองกุ้ยหยาง สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว
ร่วมกับคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพิทยาสัณฑ์ เดชประสิทธิ์ และ นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ จากประเทศไทย นายหวังปิง
รองประธานสภาเทศบาลอุตสาหกรรมและพาณิชย์ นายหลิวกัง
เลขาธิการสภาเทศบาลแห่งชาวจีนโพ้นทะเล นายเกาลู่หยุน  
ประธานสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลเมืองกุ้ยหยาง นางลู่ฮอง และคนอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม
หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องของ United Front Work Department of the Municipal Party Committee
หัวหน้าเขตปกครองพิเศษกุ้ยหยาง (Guiyang Comprehensive Bonded Area) และตัวแทนจากแวดวงธุรกิจของกุ้ยหยางและแวดวงชาวจีนโพ้นทะเลเข้าร่วมสัมนา
โดยมี นายซูซู รองประธานสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลกุ้ยหยาง เป็นประธานในการประชุม โดยมีสมาชิกของคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ของหอการค้าไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานปกครองของจังหวัดตรัง ตามลำดับ ร่วมกันจัดสัมนาการค้า

       ในการประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็น พูดคุยเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งด้านการค้า ให้กับแผนความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน มีการขนส่งที่สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สมบูรณ์ด้วยการเปิดทางรถไฟจีน-ลาว ทำให้การแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างไทยและกุ้ยหยางสะดวกยิ่งขึ้น และจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก่อสร้างกุ้ยหยาง กุ้ยอัน สร้างให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าไทยในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตัวแทนสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แนะนำทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดตรัง โดยหวังว่า รัฐบาลจะส่งเสริมการเปิดเที่ยวบินตรงจากกุ้ยหยางสู่จังหวัดตรัง ประเทศไทย และต้อนรับชาวกุ้ยโจวให้เดินทางมายังจังหวัดตรังมากขึ้น ตัวแทนของหอการค้าที่มีส่วนร่วมในการค้าส่งสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวว่าหลังจากเยี่ยมชมเขตการค้าเสรีกุ้ยอันในตอนเช้า เขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากและหวังว่าจะทำการค้าและความร่วมมือกับกุ้ยหยางกุ้ยอันมากขึ้นในอนาคต และ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กุ้ยโจวคุณภาพสูงสู่ตลาดไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน กุ้ยหยางในฐานะเมืองหลวงของมณฑลมีศักยภาพทางการตลาดสูงมากและเชื่อว่าสินค้าไทยคุณภาพสูงยังคงมีศักยภาพในการขายที่ดีในกุ้ยหยาง

       นางลู่ฮอง ประธานสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลกุ้ยหยางในประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้ของหอการค้าไทย เพื่อเยี่ยมชม กุ้ยหยาง กุ้ยอัน และสื่อสารกับแวดวงธุรกิจและชาวจีนโพ้นทะเลในกุ้ยหยาง ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนเชิงลึก ขั้นต่อไปคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ระหว่างไทยกับกุ้ยหยาง กุ้ยอัน โดยเน้นการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในกุ้ยหยาง กุ้ยอัน โดยเร็วที่สุด และสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือที่เป็นมิตรในระดับที่สูงขึ้น

       นายหวังปิง กล่าวสุนทรพจน์ เขากล่าวว่า นางลู่ฮอง ซึ่งเป็นกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคเทศบาลกุ้ยหยางและรัฐมนตรีของ United Front Work Department
ได้รับความไว้วางใจให้เขาหารือและแลกเปลี่ยนกับผู้แทนหอการค้าไทย คณะกรรมการการค้าชายแดนจีนตอนใต้และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานบริหารของตรังแมนชั่น เป็นโอกาสดีๆ ที่หาได้ยาก ขอบคุณที่มาเยือน ยินดีต้อนรับ เขากล่าวว่ามิตรภาพระหว่างจีนและไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จีนกำลังเปิดประตูให้กว้างขึ้นเรื่อย ๆ และกุ้ยหยางและกุ้ยอันก็เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ไทยและกุ้ยหยางมีรากฐานที่ดีสำหรับความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนและการเจรจากับผู้นำระดับสูงของเมืองกุ้ยหยาง ก้าวต่อไป ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ จะกลายเป็นมาตรฐาน และโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสอง ด้านข้างจะกว้างขึ้น เขากล่าวว่าหอการค้าทั่วโลกควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนระหว่างหอการค้าอย่างแข็งขัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเชิงลึกและกว้างมากขึ้นระหว่างหอการค้าและองค์กรต่าง ๆ ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉันมิตร นักธุรกิจไทยสามารถลงทุนใน กุ้ยอัน กุ้ยหยางได้ โครงการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควรได้รับการคัดเลือกและลงจอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรสร้างและดำเนินการหน้าต่างความร่วมมือที่สำคัญนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น สำหรับประเทศไทยและกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยอัน และเพื่อสานต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ มากขึ้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่มา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://mp.weixin.qq.com/

รายการที่เกี่ยวข้อง