การลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยเพื่อส่งออกตลาดจีน

TSC Trade NEWS - 021
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยเพื่อส่งออกตลาดจีน


 
 


 

รายการที่เกี่ยวข้อง