รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับประธานคณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้

TSC Trade NEWS - 022
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :
วันจันทร์ที่  24 ก.ค. 2566
ณ ห้องรับรอง 3 กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี)
 
นายณัฐพล ขันธหิรัญ (รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) เข้าพบหารือกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานคณะอนุกรรมการ การค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

รายการที่เกี่ยวข้อง