สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดเสวนา

TSC Trade NEWS - 023
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดเสวนา ร่วมคิดติดอาวุธ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ เพิ่มความรู้การค้าระหว่างไทย-จีน
 

วันที่ 30 ก.ค. 66 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานเสวนา ร่วมคิดติดอาวุธ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ โดยชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพฯ มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวน สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ในความร่วมมือของคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น ณ บ้านกลางสวนรีสอร์ต ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ พร้อมกับเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างไทย-จีน 
 การเสวนาในหัวข้อ ร่วมคิดติดอาวุธ นำผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ มีวิทยากรหลักคือ นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการค้าขายกับประเทศจีน รวมไปถึงการรับฟังปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งชาวสวนที่เป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อคนกลาง และความต้องการของตลาดปลายทาง รวมไปถึงระเบียบพิธีการทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญ


นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดี โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนและผลไม้อื่นๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดประเทศจีนรวมไปถึงการค้าการลงทุนต่างๆ ในประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศจีน โดยกิจกรรมการเสวนาในวันนี้ ก็เป็นกิจกรรมนำร่องที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการค้าขายกับประเทศจีน

 


รวมไปถึงการรับฟังปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งชาวสวนที่เป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อคนกลาง และความต้องการของตลาดปลายทาง เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศ เป็นการค้าขายที่ใช้คนละภาษา ใช้กฎหมายมาตรฐานของสินค้าระเบียบพิธีการทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ล้วนมีความสำคัญ องค์กรทางการค้าระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะอนุกรรมการฯ จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการช่วยประสานเจรจา ให้การค้าระหว่างสองประเทศมีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน และผลไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ก็มีตลาดใหญ่สุดอยู่ที่ประเทศจีน อีกด้วย
 
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
 
ขอบคุณที่มาแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร 

รายการที่เกี่ยวข้อง