TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือกับทางกระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการจดสิทธิบัตรทุเรียนไทย

TSC Trade NEWS - 024
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

ในวันที่ 16-20 ส.ค. 2566 ทางคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร จะพาคณะไปประชุมที่คุณหมิง ประเทศจีน เพื่อพบกับสมาคมอุตสาหกรรมสินค้าท้องถิ่นของมณฑลยูนาน ซึ่งดูแลเครื่องหมายการค้าของมณฑล


จึงขออนุญาตร่วมประชุมหารือร่วมกับทางกระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การจดสิทธิบัตรทุเรียนไทย และความร่วมมือในการพลักดันและส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยไปในประเทศจีน

โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้แทนด้านการเกษตร และนายปฏิพัทธ์ ปานสมุทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้สินค้าเกษตรไทยต่อไปในอนาคต


 

รายการที่เกี่ยวข้อง