คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมงาน EXPO ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 027
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมงาน EXPO
ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

 
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2023
ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีการจัดงานขึ้นพร้อมกัน 3 งาน ได้แก่
งาน China-Everlasting China-South Asia Expo ครั้งที่ 5,
งาน China Kunming import and export fair ครั้งที่ 25
และงาน China South Asia Cooperation forum ครั้งที่ 1
จัดขึ้นที่ Kunming Exhibitions Center โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคือ นายหวังยี้มา เป็นประธานในการเปิดงาน
 
ชมวิดีโอภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

       คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ ได้แก่ นายธนพัตร ปิติธนวรกุล นายฉัตรชัย เล่งอี้ ดร.สิฐิภูมิ ธนฤิทธิพร และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู ได้ร่วมเปิดงาน Expo ดังกล่าว

       โดยภายในงานนี้ได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)ธุรกิจสินค้าการเกษตรกับ Mr. Ding Bingneng ตัวแทนของ Manxiang Yuntian Agricultural Development Co.,Ltd. อีกด้วย
รายการที่เกี่ยวข้อง