คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมเปิด Thai Pavilion ที่ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 028
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมเปิด Thai Pavilion ที่ประเทศจีน


 
วันที่ 17 สิงหาคม 2023
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายธนพัตร ปิติธนาวรกุล นายฉัตรชัย เล่งอี้ ดร.สิฐิภูมิ ธนฤิทธิพร และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู ได้ร่วมเปิด Thai Pavilion ในงาน Everlasting China-South Asia Expo ครั้งที่ 5 ซึ่ง Thai Pavilion นี้ ได้มีความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการชุดนี้ และ Kunming South Asia & SouthEast Asia Import Commodities Trading Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 

 

รายการที่เกี่ยวข้อง