คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ เข้าร่วมประชุมกับ Yunnan Energy Investment Logistics Co.,Ltd

TSC Trade NEWS - 029
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมกับ
Yunnan Energy Investment Logistics Co.,Ltd
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2023
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะได้แก่ นายธนพัตร ปิติธนาวรกุล นายฉัตรชัย เล่งอี้ ดร.สิฐิภูมิ ธนฤิทธิพร และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู ได้ร่วมประชุมกับ Yunnan Energy Investment Logistics Co.,Ltd.

 
      

และได้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ทางด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดนอีกด้วย


 

รายการที่เกี่ยวข้อง