คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร บรรยาย บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่มีต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน ที่ ม.หอการค้าไทย

TSC Trade NEWS - 037
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร บรรยายเรื่อง บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่มีต่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน
       วันที่ 11 กันยายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่มีต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศจีน รวมถึงนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รายการที่เกี่ยวข้อง