คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารศูนย์กิจกรรม 1 แถบ 1 เส้นทาง และเยี่ยมชมพื้นที่สวนโบราณ เมืองหนานชง มนฑลเสฉวน ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 038
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารศูนย์กิจกรรม 1 แถบ 1 เส้นทาง
และเยี่ยมชมพื้นที่สวนโบราณ เมืองหนานชง มนฑลเสฉวน ประเทศจีน

 
       วันที่ 12 กันยายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) ร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์กิจกรรม 1 แถบ 1 เส้นทาง
 

     
       และเยี่ยมชมพื้นที่สวนโบราณ เมืองหนานชง มนฑลเสฉวน ซึ่งในพื้นที่ประกอบไปด้วยทั้ง โซนธรรมชาติ สวนสนุก เครื่องเล่นดิจิทัล โรงแรมที่พักขนาดใหญ่ และทะเลสาบมังกรขนาดใหญ่ที่สุดในเสฉวน และมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 6,500 ไร่ โดยมุ่งเป้าขยายความเจริญจากเมืองสู่ชนบท และสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมสินค้าและวัฒนธรรมนานาชาติ ทั้งประเทศไทย และประเทศจากทวีปอื่นๆ อีกด้วยรายการที่เกี่ยวข้อง