คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องการเตรียมแรงงานไทย เพื่อรองรับการลงทุนของจีน

TSC Trade NEWS - 041
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย  เจียมวิจิตร ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน 
เรื่องการเตรียมแรงงานไทย เพื่อรองรับการลงทุนของจีน
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง การเตรียมแรงงานไทย เพื่อรองรับการลงทุนของจีน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย
 


ขอขอบคุณ ที่มาของ ภาพข่าว
คุณธนพัฒน์ หมั่นภักดี
ประสานงาน  คนรักษ์หลังสวน โทร.089-8250490


รายการที่เกี่ยวข้อง