คุยกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร

TSC Trade NEWS - 045
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :


วันที่ 18 ตุลาคม 2023 FM96.5 รายการ CEO VISION PLUS 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 10.00 น.
วิเคราะห์แนวคิด CEO โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ และ ศลิลนา ภู่เอี่ยม 

 
ชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันกับ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ 

Agenda Thai -China บทสรุป Belt and Road ไทยได้ประโยชน์อะไร
- บทสรุปจากการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไร  
- การเดินหน้า One Belt One Road มุ่งไปสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างไร 
- ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก Belt and Road Forum 

รับชมคลิปเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/

รายการที่เกี่ยวข้อง