คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับ สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลประเทศจีน ณ สถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกว่างโจว

TSC Trade NEWS - 051
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมกับ
สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลประเทศจีน
ณ สถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกว่างโจว
 
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู กรรมการฯ ได้ร่วมประชุมกับ สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลประเทศจีน ณ สถานกงสุลใหญ่ ประจำเมืองกว่างโจว

สืบเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นได้ปล่อยน้ำจากโรงงานนิวเคลียร์ ลงมหาสมุทรประเทศจีน ทำให้มีการกีดกันทางการค้าในประเภทอาหารทะเล จึงเป็นโอกาสอันดีของชาวประมงไทยที่จะสามารถส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นรายการที่เกี่ยวข้อง