คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประจำเมืองกวางโจว

TSC Trade NEWS - 052
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประจำเมืองกวางโจว

 
 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2566 ณ สถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง
นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู กรรมการฯ
 
เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประจำเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้งเพื่อหารือเรื่องการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงการจัดการแข่งขันชกมวย ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริม Thai Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาลไทยรายการที่เกี่ยวข้อง