สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ TSC trade ต้อนรับคณะจากรัฐบาลเมืองหูโจวและผู้ประกอบการนักธุรกิจจีน

TSC Trade NEWS - 055
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ TSC trade
ต้อนรับคณะจากรัฐบาลเมืองหูโจวและผู้ประกอบการนักธุรกิจจีน


 
 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายไพรัช บุรพชัยศรี รองประธานสภาหอการค้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ (TSC trade) และคณะ ต้อนรับคณะจากรัฐบาลจีนและผู้ประกอบการนักธุรกิจจีน เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ที่เดินทางมาเยี่ยมและหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ความสัมพันธ์ทางการค้าด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการนำเข้าผลไม้ไทย นำเข้าอาหารทะเล รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษาและการศึกษาดูงานในประเทศจีน
รายการที่เกี่ยวข้อง