TSC trade ร่วมประชุมกับ เอเย่นต์ทางการศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

TSC Trade NEWS - 060
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC trade ร่วมประชุมกับ เอเย่นต์ทางการศึกษา
ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย เล่งอี้ (รองประธานฯ) และนางสาวสุพิศ ลักษณะชู (กรรมการฯ) เข้าร่วมประชุมกับ เอเย่นต์ทางการศึกษา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เรื่องการนำนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวิชาการระหว่างจีนกับไทย


รายการที่เกี่ยวข้อง