คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์

TSC Trade NEWS - 062
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามด้านจีนตอนใต้
ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์


 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade นำโดยนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร (ประธานฯ) และคณะ ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค และพร้อมที่จะช่วยเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


รายการที่เกี่ยวข้อง