TSC trade ร่วมประชุมเวทีระดับโลก World Chinese Economic Forum (WCEF) ครั้งที่ 12 ณ เมืองชิงเถียน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

TSC Trade NEWS - 063
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเวทีระดับโลก
World Chinese Economic Forum (WCEF) ครั้งที่ 12
ณ เมืองชิงเถียน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน


 
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. สิฐิภูมิ ธนฤทธิพร รองประธานฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานประชุม World Chinese Economic Forum (WCEF) ครั้งที่ 12 ณ เมืองชิงเถียน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในครั้งนี้
สำหรับการจัดงานครั้งที่ 12 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การประสานความสำเร็จร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อระดับโลก : การพัฒนาเศรฐกิจจีนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเจรจาและการแลกเปลี่ยนบทบาทของจีนในยุคใหม่ ระหว่างผู้นำทางความคิด หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ที่พร้อมรองรับโลกดิจิทัลในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวของจีนอย่างถูกต้องรายการที่เกี่ยวข้อง