TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมคณะคาบาเร่ต์ Mirinn Show

TSC Trade NEWS - 064
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เยี่ยมชม คณะคาบาเร่ต์ Mirinn Show


 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC trade ได้รับเชิญจากคณะคาบาเร่ต์ Mirinn Show เข้าเยี่ยมชมโชว์ ที่ RCA plaza โดยมีการหารือเรื่องการวางแผนที่จะร่วมมือกันในการนำโชว์ไปแสดงที่ประเทศจีนต่อไป


โดย Mirinn show เป็นแสดงโชว์ ในรูปแบบ international variety entertainment ที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมแสงสีเสียง โดย เน้นถึง การให้โอกาส และให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ และมุ่งเน้นถึงความสามารถของพวกเขาในฐานะ นักแสดงมืออาชีพรายการที่เกี่ยวข้อง