คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ ร่วมประชุมกับ China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF)

TSC Trade NEWS - 065
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับ
China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF)


 
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 3304 ชั้น3 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค่าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) ร่วมประชุมกับ China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) จากมลฑลกวางตุ้ง โดยมีแผนที่จะร่วมมือกันในด้านต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนต่างๆ ต่อไปในอนาคตรายการที่เกี่ยวข้อง