คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

TSC Trade NEWS - 070
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade)  ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ เพื่อบรรยายและสอนนักศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง YOUNG SMART EXPORTERS ประกวดแผนธุรกิจการส่งออก ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะการค้าระหว่างประเทศ
และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ และพันธกิจของคณะอนุกรรมการฯ ในการไปในครั้งนี้ด้วย


รายการที่เกี่ยวข้อง