TSC TRADE เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับ Shenzhen Facility Agriculture Association

TSC Trade NEWS - 071
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประชุมร่วมกับ Shenzhen Facility Agriculture Association


 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอาหารเสวย สุขุมวิท 
คณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TSC trade) เชิญคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมกับ Shenzhen Facility Agriculture Association เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิจัย  แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และความร่วมมือระหว่างกัน 

ทั้งนี้คณะสมาคมเทคโนโลยี ด้านการเกษตร จากเซินเจิ้น ได้เข้าร่วมงาน Hemp expo 2023 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย โดยคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


ชมคลิปภาพบรรยากาศภายในงาน

 

รายการที่เกี่ยวข้อง