TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนาม ระหว่างบริษัท United Vansen และ บริษัท Thai Fight เพื่อผลักดันมวยไทยสู่ตลาดจีน

TSC Trade NEWS - 073
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

TSC TRADE สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมพิธีลงนาม (MOU)
ระหว่าง
บริษัท United Vansen และ บริษัท Thai Fight
เพื่อผลักดันมวยไทยสู่ตลาดจีน

 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 United Vansen บริษัทกีฬาชื่อดังของจีน เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกับบริษัท Thai Fight ของประเทศไทย โดยมีนางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ TSC Trade (Thailand-South China Trade) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย เล่งอี้ รองประธานฯ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้
โดย United Vansen บริษัทกีฬาชื่อดังของจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน และบริษัทมวยไทยมืออาชีพชั้นนำของโลก บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ครบวงจรอย่างเป็นทางการ โดย บริษัท Thai Fight จะร่วมมือแต่เพียงผู้เดียวกับ United Vansen เพื่อร่วมกันส่งเสริมมวยไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงการจัดงานมวยไทยชั้นนำของโลกในประเทศจีน ดำเนินการฝึกอบรมมวยไทย ตลอดจนปลูกฝังและคัดเลือกนักมวยไทยมืออาชีพชาวจีน


ในเวลาเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะแนะนำทรัพยากรไทยคุณภาพสูง เช่น โครงการฟื้นฟูกีฬาไทย ลิขสิทธิ์สื่อบันเทิงกีฬา อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กีฬา และเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจีน-ไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึก การพัฒนาของจีนและไทยในด้านวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่น ๆ อีกด้วย

 

รายการที่เกี่ยวข้อง