ย่อโลกเศรษฐกิจ 26 มิ.ย. 66 | จีนชมไทยสุดยอดศักยภาพในระดับโลก


133 Views

  พุธที่ 28 มิถุนายน 2566รายการย่อโลกเศรษฐกิจ ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16 วันที่ 26 มิ.ย.66
จีนชมไทยสุดยอดศักยภาพในระดับโลก


นายเกา เฉวียนชิ่ง ประธานหอการค้าสิงคโปร์-จีน และองค์กรเลขาธิการ WECE
กล่าวชมประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน มีศักยภาพในระดับโลก
ทั้งด้านการท่องเที่ยว และด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้