จีนเผยแพร่สมุดปกขาว โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : เสาหลักสำคัญของประชาคมโลกแห่งอนาคตร่วมกัน


96 Views

  อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

จีนเผยแพร่สมุดปกขาว
“โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : เสาหลักสำคัญของประชาคมโลกแห่งอนาคตร่วมกัน”
เน้นย้ำความสำคัญของโครงการที่ริเริ่มโดยจีน สร้างผลประโยชน์แก่ทั่วโลก
 
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ที่จีนเสนอ เมื่อปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 จีนได้แถลงข่าวตีพิมพ์สมุดปกขาว หรือ White paper หัวข้อ “โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: เสาหลักสำคัญของประชาคมโลกแห่งอนาคตร่วมกัน” (Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future) 
 
โดยเน้นย้ำถึงบทบาทดังกล่าว ที่เป็นสัญลักษณ์ “โครงการแห่งศตวรรษ” ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่นเดียวกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายในการจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างชุมชนระดับโลกที่มีอนาคตร่วมกัน
 
จีนระบุว่า  ปัจจุบัน BRI ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีความครอบคลุมมากที่สุด ตั้งแต่การประสานงานเชิงนโยบายไปจนถึงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน การค้าที่ไม่มีอุปสรรค การรวมกลุ่มทางการเงิน และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  โดยตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือ BRI ได้มอบผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประเทศที่เข้าร่วม โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนาโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้ดี และช่วยแก้ไขความท้าทายในการพัฒนาระดับโลก และปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลระดับโลก
 
ในเอกสารสมุดปกขาว ระบุว่า BRI ยังได้เปิดเส้นทางใหม่สำหรับมนุษยชาติทุกคนในการตระหนักถึงความทันสมัย และรับประกันว่าความพยายามในการสร้างชุมชนระดับโลกที่มีอนาคตร่วมกันนั้นให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง พร้อมกับอธิบายเบื้องหลังของการริเริ่มโครงการ BRI เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ และโดยคำนึงถึงอนาคตและผลประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทางจีนได้เสนอโครงการ BRI
 
สมุดปกขาวยังเน้นย้ำถึง แม้โครงการ BRI ริเริ่มโดยจีน แต่เป็นโครงการของโลกและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด โดยรายละเอียดยังระบุว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ที่ถูกควบคุมโดยบางประเทศ ทั้งในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิบโลก ควบคุมกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ และได้รับผลการพัฒนาอยู่เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคน แต่ในทางกลับกัน ทำให้ช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งกับความยากจน ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และแม้แต่ภายในประเทศกำลังพัฒนานั้น เป็นช่องว่างที่กว้างขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาระดับโลกดังกล่าว รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซา ข้อบกพร่องในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล
 
จากปัญหาข้างต้นที่ถูกระบุในสมุดปกขาวดังกล่าว จึงมีการลงรายละเอียดถึง เป้าหมายสูงสุดของ BRI คือการช่วยสร้างชุมชนระดับโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก เส้นทางสู่สันติภาพ เส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง เส้นทางสู่การเปิดกว้าง เส้นทางสู่นวัตกรรม และเส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางสังคม 
 
ในเอกสารสมุดปกขาวได้ชี้ให้เห็นอีกว่า BRI เป็นถนนสาธารณะที่เปิดสำหรับทุกคน ไม่ใช่เส้นทางส่วนตัวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของ เป็นอิสระจากการเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มพิเศษ และไม่มีเป้าหมายไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ก่อตัวขึ้นตามมาตรฐานทางอุดมการณ์เฉพาะ ไม่มีเจตนาที่จะสร้างพันธมิตรทางทหาร โดยประเทศจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกต่างยินดีที่จะเข้าร่วมในโครงการริเริ่มนี้ โดยไม่คำนึงถึงระบบการเมือง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระยะการพัฒนา อุดมการณ์ หรือความเชื่อทางศาสนา ตราบใดที่พวกเขาแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมทุกคนยึดมั่นในหลักการของการเปิดกว้างและการไม่แบ่งแยก ขณะเดียวกันก็ต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้า ลัทธิฝ่ายเดียว อย่างแข็งขัน และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภูมิทัศน์สามมิติที่รอบด้านของการเชื่อมต่อระหว่างกัน เป้าหมายคือการพัฒนารูปแบบใหม่ของความร่วมมือโดยยึดผลที่ได้ทั้งสองฝ่าย ความรับผิดชอบร่วมกัน และการมีส่วนร่วมร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก และบำรุงเลี้ยงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสำหรับมนุษยชาติ
 
ในเอกสารฯยังกล่าวถึง จีน ในฐานะประเทศขนาดใหญ่ที่กำลังพัฒนาซึ่งปฏิบัติตามความรับผิดชอบ จีนจะยังคงส่งเสริม BRI ต่อไปในฐานะแผนหลักและการออกแบบระดับสูงสุดสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย การพัฒนาโมเมนตัมของ BRI พิสูจน์ให้เห็นว่าจีนไม่เพียงได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนจีนในฐานะผู้สนับสนุนและผู้พิทักษ์โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
 
ตามรายละเอียดในเอกสารฯ ระบุว่า BRI สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  ของสหประชาชาติ และเป้าหมาย BRI มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงขึ้นผ่านการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงขึ้น และแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาของจีนกับส่วนอื่นๆ ของโลก
 
ในการแถลงข่าวและในเอกสารฯ ได้ระบุถึงผลของการร่วมมือภายใต้โครงการ BRI  โดยเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา จีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ BRI มากกว่า 200 ฉบับกับกว่า 150 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 30 องค์กร และสำหรับเวทีระดับโลก ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวม BRI ไว้ในมติของสหประชาชาติ ในระดับทวิภาคี BRI ประสบความสำเร็จในการประสานงานกับกลยุทธ์และความคิดริเริ่มต่างๆ มากมาย รวมถึงกรอบสหภาพเศรษฐกิจเอเชียของรัสเซีย นโยบายเศรษฐกิจถนนสดใส หรือ Bright Road ของคาซัคสถาน โครงการริเริ่ม Global Marine Fulcrum ของอินโดนีเซีย และแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้
 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล:
 
https://news.cgtn.com/news/2023-10-10/Full-text-China-releases-white-paper-on-Belt-and-Road-cooperation-1nMwG1FHWLu/index.html
https://news.cgtn.com/news/2023-10-10/China-releases-white-paper-on-Belt-and-Road-cooperation-1nMoyLEUz8A/index.html
https://news.cgtn.com/news/2023-10-09/Live-China-releases-white-paper-on-Belt-and-Road-cooperation-1nKZXxBY9Co/index.html
ภาพโดย https://www.globaltimes.cn/page/202310/1299557.shtml
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vDHwpUfgw2J4MBmf4iFK7Ry7EEByTNDtGfy6eBzHaTMSJxtk2AkJNyfoqDbLLbvXl&id=100064570308558

#จีน #สมุดปกขาว #หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง #BRI #cctv #cgtn #cmg